Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás!

A magánszemélyekhez hasonlóan a jogi személyek és szervezetek életének, működésének is van kezdete és egy sikeres vagy kevésbé sikeres működést követő vége... 


A jogi személyek megszűnése történhet saját elhatározásból - VÉGELSZÁMOLÁS - vagy külső kényszer folytán - FELSZÁMOLÁS, KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS.

VÉGELSZÁMOLÁSnak van helye a legfőbb szerv döntése alapján, ha a cég nem fizetésképtelen.Ebben az esetben a megszűnt cég tagjainak és ügyvezetőinek nem kell szankciótól tartaniuk, a jövőben újra céget alapíthatnak és új vállalkozást kezdhetnek. Bt. és Kkt. esetén lehetőség van egyszerűsített végelszámolásra. Különböző okok miatt sok cég húzta, halasztotta a megszűnésről szóló döntést, de a Kft.-k esetében bevezetett 3 millió forintos törzstőke minimum, illetve feltőkésítési kötelezettség meg fogja gyorsítani a nem működő cégek megszűnését, megszüntetését. Ne hagyja az utolsó pillanatra a végelszámolás megkezdését. A témáról bővebben a következő linkre kattintva olvashat: http://www.nagynoraugyved.hu/cikk/cegjog/

Olcsó hirdetés


FELSZÁMOLÁS esetén a cég fizetésképtelen, a hitelezők követelései meghaladják a cég vagyonát. Ebben az esetben a cég hitelezői, de a tulajdonosai, ügyvezetői kérhetik a felszámolási eljárás megindítását az illetékes bíróságtól. Ebben az esetben már felmerülhet a tagok és az ügyvezetés felelőssége, különösen ha korlátozott felelősségével visszaélt. Adott esetben teljes vagyonával felelhet a cég tartozásaiért, nem alapíthat vállalkozást, vagy a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltható.


A fizetésképtelen cég eladása sem menti ki a tagok felelősségét. Ha a cégnek a jegyzett tőke 50%-át meghaladó tartozása van, a három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással rendelkező volt tag (részvényes) teljes vagyonával korlátlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért. Ha ki akarja menteni magát, neki kell biztonyítani, hogy nem volt rosszhiszemű. 


Olcsó hirdetés
KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS lefolytatásakor a volt és jelenlegi tagok és ügyvezetők korlátlan felelőssége még Kft. és Rt. esetén is felvetődhet, ha a tag korlátozott felelősségével visszaélt, illetőleg a ügyvezetés a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.Ha nem vesznek tudomást a fent leírt kockázatokról, kellemetlen meglepetésben lehet részük! Ezen esetekben a "strucc" politika nem a legjobb választás!


Minél hamarabb lép velünk kapcsolatba, annál többet és gyorsabban segíthetünk:

  • Rt., Kft., Bt., Kkt. végelszámolása
  • tanácsadás és képviselet Rt., Kft., Bt., Kkt. végelszámolása során
  • tanácsadás és képviselet  felszámolási eljárásokban adósi és hitelezői oldalon egyaránt
  • felszámolási kérelmek benyújtása
  • tanácsadás és képviselet kényszertörlési eljárásokban

Ingatlanjog | Cégjog | Családjog | Munkajog | Kártérítési jog | Öröklési jog | Adójog