Szölő, hobbikert, zártkert adásvétel, de hogyan?!

Kategória: Jogi Hírek


   


Szölő, hobbikert, zártkert adásvétele. Nem lehetetlen, de körülményes

Az új földtörvény hatálybalépését követően igen nehézkessé vált a termőföldnek minősülő ingtalanok adásvétele és haszonbérlete. Adásvétel esetén az eljárás 6 hónapig is eltarthat és a végén korántsem biztos, hogy az szerzi meg az ingatlant, aki az első vételi ajánlatot tette. Így  fontos, hogy körültekintően szövegezzük meg a szerződést, különösen a vételár megfizetése és a birtokbaadás feltételeinek meghatározasakor. A bérlet, ha lehet ilyent mondani, még körülményesebb, tekintettel arra, hogy haszonbérbevevő csak földműves lehet.Aki nem földműves, 1 ha-ig vehet, illetve használhat szőlőt, hobbikertet.   
Amennyiben a ingatlan adásvétellel kapcsolatosan további kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

      

 

Vissza

Címkék :
szolo, hobbikert, zartkert, termofold, adasvetel, haszonber,


Kapcsolódó cikkeink :

Ki örököl 2014-ben?

Ki örököl 2014-ben?


2014. márciusától lényegesen változott, hogy adott esetben ki örököl és mennyit!A leglényegesebb változtatások a következők:

A gyerekek mellett – általános özvegyi haszonélvezeti jog biztosítás helyett – állagörökös is az özvegy;


  1. Gyermektelen házasság esetén az özvegy mellett az elhunyt szülei örökölnek; 

  2. Nem marad fenn az a szabály, hogy az özvegy újabb házasságkötése megszünteti a haszonélvezeti jogot;

  3. A gyerekek nem korlátozhatják az Özvegy haszonélvezeti jogát;

  4. Az Özvegy bármikor igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását;

  5. Az öröklési jogot kiterjeszti a dédszülőkre és azok leszármazóira;

  6. Kötelesrészre jogosultak köre nem változott, de a mértéke 1/2-ről 1/3-ra csökkent.


Nem változott, de jó ha emlékezetünkbe idézzük, hogy az Élettárs továbbra sem örököl.Aki nem akarja a tövényes öröklés rendjére bízni vagyona és családtagjai sorsát, végintézkedést tehet, megkönnyítve ezzel a hagyaték átadását és az örökösei helyzetét. Amennyiben öröklési joggal, végintézkedéssel kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Hitellel terhelt ingatlan adásvétele
hitellel terhelt ingatlanAki napjainkban lakást, családi házat szeretne venni, ritkán talál olyat, amelyet nem terhel jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom. Az ilyen ingatlanok adásvételéhez a jelzálog jogosult hozzájárulása vagy a jelzálog törlési engedélye szükséges. Bevett gyakorlat, hogy a tartozás összege a vételárból kerül kifizetésre közvetlenül vagy ügyvéden keresztül a banknak, és csak a fennmaradó összeget kapja meg az eladó. Mindehhez szükség van a bank által kiállított, a tartozás pontos összegét tartalmazó igazolásra. Összetettebb a helyzet, ha a vételár is hitelből lesz kifizetve. Ilyen esetben a vételár utolsó részletét a bank utalja a kölcsönszerződés megkötését követően.   Amennyiben ingatlan adásvétellel kapcsolatosan további kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Egyesületek és Alapítványok kötelező!
 


Egyesületek és Alapítványok kötelező teendői az új Ptk-val kapcsolatosan


A gazdasági társaságokhoz hasonlóan az Egyesületeknek és az Alapítványoknak is módosítaniuk kell létesítő okirataikat, amennyiben azok nem felelnek meg az új Ptk. előírásainak. Mindezt a 2014. március 15-ét követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg szükséges és célszerű megejteni, mely során a létesítő okirat rendelkezését felül kell vizsgálni.

Azonban Magyaroszágon 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet Egyesület, illetve Alapítvány. Amennyiben Civil Szervezetekkel, Alapítvánnyal, Egyesülettel, Közhaszú jogállással kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon. 

   Részletek »»