Jogi Hírek

Behajtási költségátalány adójogi megítélése
 Eltérő jogértelmezések láttak napvilágot a 40 EUR-os behajtási költségátalány vonatkozásában. Egyes értelmezések szerint a költségátalány behajtása kötelező, arról lemondani nem lehet. Mások szerint ez csak lehetőség. A költségátalány könyvelésének mikéntje sem volt eddig egyértelmű. A helyzet tisztázása érdekében a NAV állásfoglalást bocsájtott ki.

Részletek »»


Fogyasztóvédelem per nélkül! Hatékonyan!Fogyasztóvédelem pereskedés nélkül! Hatékonyan!


A fogyasztóvédelmről szóló törvény lehetőséget biztosít számunkra, hogy fogyasztó és vállalkozás között megkötött szerződések hibás teljesítésével, a szavatossági-jótállási igények érvényesítésével, illetve a speciális értékesítési formákkal kapcsolatosan felmerő vitás kérdésekben pereskedés nélkül jussunk mindkét fél számára megnyugtató eredményre. Egyre több fogyasztó és vállalkozás fordul a megyei szinten működő Békéltető Testületekhez, csak Budapesten közel 4000 eljárást kezdeményeztek 2014 első félévében. A békéltető testülethez lehet fordulni távközlési szolgáltatással (díjfizetéssel, díjhátralékkal, díjcsomagváltással, díjemeléssel összefüggő), parkolási ügyekkel és a kuponos szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákkal is. Az eljárás illetékmentes.Az eljárás megindításához szükséges kérelem innen letölthető: kérelem.docAmennyiben FOGYASZTÓVÉDELEMMEL kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon. 
    

Részletek »»


Lakás bérbeadás, de hogyan....

Lakás bérbeadás szabályai


Az alacsony ingatlanárak és a nullához konvergáló banki kamatok mellett sokan vásárolnak megtakarításaikból lakást vagy más ingatlant. A vételi és eladási árkülönbözeten túl a lakás bérbeadásából származó bevétel sem elhagyagolható szempont. A bérleti díj passzív jövedelem a bérbeadó szemszögéből, amelyre minden hónapban bizton számíthat. Mindezekról a NAV (korábban APEH) is tudomása van. Ennek ellenére a bérbeadók gyakorta próbálják eltitkolni a bérbeadásból származó jövedemüket a lehetséges következmények ismerete nélkül. Mindezzel tetemes adóbírságot, hovatovább büntetőeljárást (költségvetési csalás, Btk. 396.§.) vonhatnak magukra. Teszik ezt úgy, hogy a lakásbérbeadás területén az elmúlt években több adójogi, eljárásjogi könnyítés és egyszerűsítés lépett életbe, a 16%-os adókulcs bevezetése pedig jelentősen csökkentette az adóterhelést. Mi a megoldás?


Részletek »»


Amire ingatlanvásárláskor figyelni kell!
 

 Amire ingatlanvásárláskor figyelni kell!


Ha meg akarja kímélni magát egy hosszas utánajárástól, ingatlanvásárláskor nyilatkoztassa az eladókat, hogy az adott ingatlanban senki sem rendelkezik rajtuk kívül bejelentett lakcímmel, s vállalják azt is, hogy az eladásig a bejelentett személyek kiköltöznek, ezt a jegyzőnél elintézik, s az eladásnál megváltoztatják lakcímüket.

Ellenkező esetben a jegyzőnél vagy a járási hivatalban kell sorban állni, hogy az illetéktelen személyeket kijelentse a saját ingatlanából.
 


Amennyiben Ingatlanjoggal kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Változtak a követelések elévülésének szabályai!

   Cégek figyelem! Követeléskezelés hatékonyan az új Ptk-ban


Az új Ptk. lényeges újítást hozott a követeléskezelés területén is. 2014. március 15-ét követően az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelmében a követelések elévülési ideje immáron nem szakad meg  az adós részére küldött fizetési felszólítással. A vállalkozóknak meg kell változtatni a berögzült gyakorlatukat és pert vagy felszámolási eljárást kell indítaniuk adósaikkal szemben. Az ismételt fizetési felszólítások küldözgetése csak a postaköltséget növeli, érdemi eredménnyel nem jár.


 

       Ne hagyja elévülni követeléseit! Az elévült követelések bírósági úton nem érvényesíthetők, végrehajtásuk lehetetlen.
Amennyiben Kintlévőségkezeléssel, Követeléskezeléssel kapcsolatos kérdése van, 


írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Követeléskezelés hatékonyan!
 

   

 Vevői, ügyfelei nem fizetnek időben. Ne hagyja, hogy elszemtelenedjenek és nagyobb tartozásokat halmozzanak fel!


A cégek kintlévőségei sok esetben a mindennapi működést veszélyeztetik, a megfelelő válaszlépések mégis sok esetben késnek vagy elmaradnak. Sok esetben már egy felszámolási eljárást kilátásba helyező ügyvédi fizetési felszólítás is elegendő a teljesítéshez. Ne húzza az időt, mert a saját esélyeit rontja.

Amennyiben Kintlévőség kezeléssel, Követeléskezeléssel, felszámolással, végrehajtási joggal kapcsolatos kérdése van, 


írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Ne vállaljon túl nagy kockázatot!

A "Korlátolt" felelősség előnyeiAmennyiben Őn Bt. beltagja vagy egyéni vállalkozó, teljes vagyonával felel a vállalkozása tartozásaiért, kötelezettségeiért. Ez a korlátlan felelősség sok esetben a család egész vagyonát és megélhetőségét veszélyezteti, például egy tévesen meghozott üzleti döntés vagy csupán a körülmények szerencsétlen összejátszása miatt. Mi a megoldás?

Egy Korlátolt Felelősség Társasággá való átalakulás, illetőleg Kft. alapítása. Általánosságban elmondható, hogy a Kft.  kötelezettségeiért  a tag nem köteles helytállni. Így a tulajdonos és a családja magánvagyona és a cég vagyona elválik egymástól.
Amennyiben Átalakulással, formaváltással kapcsolatos kérdése van, 


írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


3 milliós törzstőke vagy...Végelszámolás!
 

Meg akarja szüntetni a cégét vagy csak költségeket akar csökkenteni? Itt a megoldás! Végelszámolás!


Egy cég életében is elérkezhet az a pillanat, amikor a megszűnésről kell dönteni. Ezek a döntések nehezen születnek meg, de elodázásuk jelentős költségeket, gazdasági és jogi kockázatokat eredményezhetnek (NAV ellenőrzés, kötelező módosítások, könyvelési költség stb.).

A könyvelők polcain számos már nem működő cég papírjai porosodnak, melyek tulajdonosai a megszüntetés költségeit próbálják megspórolni úgy, hogy folyamatosan fizetnek a cég életben tartásáért. Meddig mehet ez így? Az új Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint - cégformától függően - 2015. vagy 2016. március 15-ig hatályosítani kell a létesítő okirataikat, és Kft. esetében a törzstőkét 3 millió forintra kell emelni. A cégek életében ez egy kötelező módosítás, pedig ennek a költségén a végelszámolás is megindítható lenne.Amennyiben a végelszámolással kapcsolatosan további kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az 
iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Szölő, hobbikert, zártkert adásvétel, de hogyan?!

   


Szölő, hobbikert, zártkert adásvétele. Nem lehetetlen, de körülményes

Az új földtörvény hatálybalépését követően igen nehézkessé vált a termőföldnek minősülő ingtalanok adásvétele és haszonbérlete. Adásvétel esetén az eljárás 6 hónapig is eltarthat és a végén korántsem biztos, hogy az szerzi meg az ingatlant, aki az első vételi ajánlatot tette. Így  fontos, hogy körültekintően szövegezzük meg a szerződést, különösen a vételár megfizetése és a birtokbaadás feltételeinek meghatározasakor. A bérlet, ha lehet ilyent mondani, még körülményesebb, tekintettel arra, hogy haszonbérbevevő csak földműves lehet.Aki nem földműves, 1 ha-ig vehet, illetve használhat szőlőt, hobbikertet.   
Amennyiben a ingatlan adásvétellel kapcsolatosan további kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

      

Részletek »»


Levél a Végrehajtótól vagy a Közjegyzőtől!

     


Levelet kaptam a végrehajtótól, a közjegyzőtől. Mit tehetek?


Gyakran keresnek meg ezzel a kérdéssel, és általában márt túl későn! A végrehajtó bármely intézkedése ellen a készhezvételtől számított 15 napon belül kifogással lehet élni. A határidő elmulasztása esetén lehetőség van igazolási kérelem előterjesztésére, de azt meg kell indokolni. A törvényben meghatározott esetekben pert lehet indítani a végrehajtás megszüntetése iránt. Közjegyzőtől kapott fizetési meghagyás ellen szintén 15 napon belül van mód ellentmodással élni, ha ezt nem tesszük, végrehajthatóvá vállik a követelés. 

Egyet nem lehet csinálni: az ajánlott vagy tértivevényen átvett levéllel nem törődni vagy egyszerűen kidobni! A végrehajtó heteken belül végrehajtást vezethet ingatlanára, autójára, munkabérére, bárhol fellelhető vagyonára.A levélre írja rá az átvétel dátumát és tájékozódjon jogi lehetőségeiről!Amennyiben Kintlévőségkezeléssel, Követeléskezeléssel, felszámolással, végrehajtási joggal kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Egyesületek és Alapítványok kötelező!
 


Egyesületek és Alapítványok kötelező teendői az új Ptk-val kapcsolatosan


A gazdasági társaságokhoz hasonlóan az Egyesületeknek és az Alapítványoknak is módosítaniuk kell létesítő okirataikat, amennyiben azok nem felelnek meg az új Ptk. előírásainak. Mindezt a 2014. március 15-ét követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg szükséges és célszerű megejteni, mely során a létesítő okirat rendelkezését felül kell vizsgálni.

Azonban Magyaroszágon 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet Egyesület, illetve Alapítvány. Amennyiben Civil Szervezetekkel, Alapítvánnyal, Egyesülettel, Közhaszú jogállással kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon. 

   Részletek »»


Hitellel terhelt ingatlan adásvétele
hitellel terhelt ingatlanAki napjainkban lakást, családi házat szeretne venni, ritkán talál olyat, amelyet nem terhel jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom. Az ilyen ingatlanok adásvételéhez a jelzálog jogosult hozzájárulása vagy a jelzálog törlési engedélye szükséges. Bevett gyakorlat, hogy a tartozás összege a vételárból kerül kifizetésre közvetlenül vagy ügyvéden keresztül a banknak, és csak a fennmaradó összeget kapja meg az eladó. Mindehhez szükség van a bank által kiállított, a tartozás pontos összegét tartalmazó igazolásra. Összetettebb a helyzet, ha a vételár is hitelből lesz kifizetve. Ilyen esetben a vételár utolsó részletét a bank utalja a kölcsönszerződés megkötését követően.   Amennyiben ingatlan adásvétellel kapcsolatosan további kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Ki örököl 2014-ben?

Ki örököl 2014-ben?


2014. márciusától lényegesen változott, hogy adott esetben ki örököl és mennyit!A leglényegesebb változtatások a következők:

A gyerekek mellett – általános özvegyi haszonélvezeti jog biztosítás helyett – állagörökös is az özvegy;


  1. Gyermektelen házasság esetén az özvegy mellett az elhunyt szülei örökölnek; 

  2. Nem marad fenn az a szabály, hogy az özvegy újabb házasságkötése megszünteti a haszonélvezeti jogot;

  3. A gyerekek nem korlátozhatják az Özvegy haszonélvezeti jogát;

  4. Az Özvegy bármikor igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását;

  5. Az öröklési jogot kiterjeszti a dédszülőkre és azok leszármazóira;

  6. Kötelesrészre jogosultak köre nem változott, de a mértéke 1/2-ről 1/3-ra csökkent.


Nem változott, de jó ha emlékezetünkbe idézzük, hogy az Élettárs továbbra sem örököl.Aki nem akarja a tövényes öröklés rendjére bízni vagyona és családtagjai sorsát, végintézkedést tehet, megkönnyítve ezzel a hagyaték átadását és az örökösei helyzetét. Amennyiben öröklési joggal, végintézkedéssel kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Deviza alapú kölcsönszerződések és a Kúria
devizahitelA Kúria 2/2014. PJE határozata irányt mutat számunkra a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések megtámadhatósága, rendelkezéseinek tisztességtelensége tárgyában. A döntés egyértelműen meghatározza, hogy kinek és mit kell bizonyítani ahhoz, hogy a szerződéseket vagy ezek egyes rendelkezéseit semmisnek mondja ki a bíróság. A médiában számos cikk jelent meg a Kúria döntéseiről, de magukat a döntéseket már kevesebben olvasták, értelmezésükhöz pedig erősen ajánlott jogász szakember segítségét igénybevenni. Amennyiben deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon. 

 

Részletek »»