Kérem válasszon az ügytípusok közül és kérje ajánlatunkat vagy foglalj


Szakterületeink


Ingatlan jog

jogi tanácsadás, szerződés szerkesztése, véleményezése

Cég jog

jogi tanácsadás, szerződés szerkesztése, véleményezése

Kártérítési jog

jogi tanácsadás, képviselet károsulti és károkozó oldalon egyaránt

 • biztosítóval szembeni kártérítés
 • közlekedési balesetben elszenvedett kár 
 • vadkár 
 • büncselekménnyel okozott kár 
 • orvosi műhiba 
 • munkahelyi baleset

Család jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • házasság felbontása
 • vagyonmegosztás
 • tartásdíj
 • gyermekelhelyezés
 • házassági vagyonjogi szerződés.

Öröklési jog

jogi tanácsadás, szerződés véleményezése és szerkesztése, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • végrendelet megtámadása
 • örökösök közötti jogvita
 • hagyatéki tartozások
 • képviselet közjegyző előtti hagyatéki eljárásban
 • tartási szerződés

Adójog

jogi tanácsadás, képviselet adóhatóság és bíróság előtt

 • fellebbezés adóhatározattal szemben
 • képviselet adóhatározat bírósági felülvizsgálata során
 • ÁFA vizsgálatok
 • fizetési könnyítési kérelmek
 • felszámolási eljárások
 • végrehajtási eljárások
 • képviselet adóügyekkel összefüggő büntetőeljárások során

Munkajog és Munkavédelmi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • munkaszerződés szerkesztése
 • jogellenes felmondás
 • munkabér iránti igény
 • tásadalombiztosítási igények
 • jogorvoslat munkaadó intézkedése ellen
 • fellebbezés munkavédelmi hatóság határozata ellen
 • munkahelyi baleset

Társasházak joga

jogi tanácsadás és képvislet

 • alapító okirat szerkesztése és módosítása
 • iratkezelési, értékelési, számviteli, leltározási szabályzatok készítése
 • adatvédelmi szabályzat készítése
 • követeléskezelés
 • képviselet bíróság előtt

Közlekedési jog

jogi tanácsadás és képviselet rendőrség, bíróság előtt

 • szabálysértési ügyek
 • közlekedési baleset okozása

Biztosítási jog

jogi tanácsadás és képviselet biztosítókkal szemben

 • gépjármű biztosítás
 • lakásbiztosítás
 • életbiztosítás
 • egyéb biztosítás

Dologi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • birtokvédelem
 • elbirtoklás
 • ráépítés
 • haszonélvezet
 • szomszédjogok
 • telki szorgalom

Kötelmi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • szerződés érvénytelensége
 • szerződésszegés
 • zálogjog
 • kezesség
 • egyes szerződésekből eredő igények: adásvétel, kölcsön, biztosítás, vállalkozás, stb.

Személyiségi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • jóhírnév megsértése miatti kártérítés
 • sajtóhelyreigazítás

Versenyjog

jogi tanácsadás és képviselet

 • Gazdasági Versenyhivatal előtti képviselet
 • képviselet GVH határozat bírósági felülvizsgálata során
 • versenyjog és munkajog kapcsolata, versenyjogi kikötés a munkaszerződésben

Szerzői jog

jogi tanácsadás és képviselet

 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalal előtti képviselet
 • nemzeti és európai szabadalmi bejelentés
 • védjegybejelentés

Büntetőjog

jogi tanácsadás, védelem és sértetti képviselet az alábbi ügyekben

 • közlekedési büncselekmények
 • járművezetés ittas állapotban
 • feljelentés

Végrehajtási jog, Fizetési meghagyásos eljárás

      Jogi tanácsadás, képviselet végrehajtó, közjegyző és bíróság előtt

 • fizetési meghagyás benyújtása
 • ellentmondás benyújtása
 • végrehajtás indítása
 • végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem
 • végrehajtási kifogás megírása